4shared
  • Aleksandar Aca Popović, kiropraktičar

  • Aleksandar Aca Popović, kiropraktičar

  • Aleksandar Aca Popović, kiropraktičar

Preko 45 000 zadovoljnih pacijenata

— 26 godina samostalnog rada —

Suština kiropraktike je u otkrivanju nepravilnog položaja i pokretljivosti kičmenih pršljenova, koji zbog povreda, stresa ili ponekad nepravilnog držanja tela, remete normalnu funkciju nervnog sistema. Zadatak doktora kiropraktike je da pronađe i otkloni prisustvo svakog mehaničkog pritiska kosti (izmeštene iz svog normalnog položaja), ili mišićnog spazma, koji pristikom remete normalnu funkciju nervnog sistema. Vraćanjem kosti u normalan položaj, opuštanjem mišića ili otklanjanjem pritiska sa nerva, omogućuje se uklanjanje simptoma bola i uspostavljanje normalne funkcije pogođenog dela tela, tkiva ili organa, čime se ubrzava spontani oporavak.

Naše telo ima ogromne mogućnosti za samoisceljenje. Sposobnost samoisceljenja organizma se ogleda sve dok u njemu postoji neometana komunikacija kao fin protok informacija (nervnih impusla ili energije). Cilj kiropraktike je da omogući ovu neometanu komunikaciju unutar oganizma (na fizičkom i mentalnom nivou) i ostvarujući ovaj slobodni tok u čoveku, prepusti prirodi sve ostalo.

Ljudski organizam funkcioniše poput najfinijeg sistema za prijem i slanje infomacija. Ono može funkcionisati samo kao celoviti i integralno povezano na različitim nivoima svoje samoregulacije. Kiropraktika ističe, a što ponekad može zbuniti pacijenta, da mesto bola ne mora uvek da se poklapa sa mestom gde leži uzrok bola. Kiropraktika osim svoje osnovne funkcije u prevenciji i zbrinjavanju bolova u leđima i vratu, glavobolje i sportskih povreda, doprinosi finom podešavanju organizma i njegovom najboljem funkcionisanju vezanom za bilo kakvu aktivnost.

1
2
3
1

Tačka 1

2

Tačka 2

3

Tačka 3

Lumbalni deo

Nosi većinu težine tela, od pokreta ima mogućstvo rotacije, i savijanja u napred i u nazad. Pri savijanju napred uz rotaciju, usled nagle promene položaja, brži pokret pri radu ili sportu može izazvati bol i “povrede leđa”. Zato je putem kiropraktike neophodno delovati na sve zone kičmenog stuba koje su izložene pokretu ili opterećenju za koje one nisu spremne, da bi uvek kada postoji rizik i posledica oni odmah bili sanirani.

Grudni deo

Zadužen je za obezbeđivanje snage i stabilnosti čitavog tela sa naglaskom na gornji deo tela. Pokreti tog dela kičme su ograničeni samo na savijanje napred, bez mogućnosti rotacije. Nekada pri naglom pokretu može doći do blagog izmeštanja glave rebra, do istezanja kapsule, a samim tim i do bola koji se po intenzitetu opisuje “kao ubod nožem”. I kod ovih stanja grudne kičme, terapija izbora je kiropraktika.

Vrat

Bolovi u vratu su toliko česti da su postali sastavni deo života većine odraslih osoba, posebno onih koji na poslu sede ili dugo borave u nekom prinudnom položaju. Godišnje najmanje trećina stanovništva ima bol u vratu.Vratni deo kičme je najpokretljiviji i ima važnu ulogu u održavanju optimalnog položaja glave i vrata. Ako vas zaboli vrat, nemojte trpeti ili “ignorisati” tegobe – neke od njih kiropraktičar će uspešno rešiti